می خواهید در ساخت و انجام امور مسجد شرکت نمائید
کلیک کنید

تازه ترین تصاویر

ادامه مشاهده

حدیث

حدیث به صورت هفتگی بروزرسانی می شود

حدیث در مورد خرج کردن مال

امام صادق عليه السلام : بدان كه هر كس در راه طاعت خدا خرج نكند، به خرج كردن در راه معصيت خداوند عزّ و جلّ گرفتار شود و هر كه در راهرفع نياز دوست خدا قدم برندارد، به قدم برداشتن در راه رفع نياز دشمن خداوند عزّ و جلّ گرفتار آيد.

بیشتر بخوانید

تازه ترین فیلم ها