مراسم شهادت امام هادی ع

السّلام عَلیکَ یاهادیَ الاُمَم مراسم پرفیض دعای ندبه بانوای دلنشین حاج محمدحسین عبدالهی ا 6:15 مسجدوحسینیه جوادالائمه ع