جشن میلاد اقا جوادالائمه ع

یاجوادالائمه ادرکنی جشن میلاد ابن الرضا آقا جوادالائمه ع با نوای دلنشین حاج رضا جعفرزاده امشب بعدنمازعشاء مسجدوحسینیه جوادالائمه ع