مراسم پرفیض دعای ندبه پانزدهم اسفندماه

ذلت لقدرتک الصعاب مراسم پرفیض دعای ندبه با نفس گرم حاج رضا جعفرزاده فردا6:15 مسجدوحسینیه جوادالائمه ع