حدیث افطاری دادن

امام رضا عليه السلام: فِطرُكَ أخاكَ الصّائِمَ أفضَلُ مِن صيامِكَ افطارى دادن تو به برادر روزه دارت، فضيلتش بيشتر از روزه داشتن توست الكافی ج 4 ص 68